Đế Gang cao 900mm 

Bích đế D320, tâm lỗ 185x185mm,bulon 14

Miệng đế D76 hoặc D90

Dựng trụ trang trí khuôn viên sân vườn...

Mầu sắc: Đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế gang cao 1570mm

Bích đế 480mm, tâm lỗ 340x340mm, bullon 16

miệng đế D114

dụng trụ trang trí khuôn viên sân vườn...

màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế gang cao 1150mm

Bích đế 440mm, tâm lỗ 260x260mm, bullon 16

miệng đế D76 hoặc D90

Dựng trụ trang trí khuôn viên, sân vườn...

Màu sắc: đen, đồng, rêu xanh lá...

 

Đế gang cao 1400mm

Bích đế 440mm, tâm lỗ 185x185mm, bullon 14

miệng đế D76 hoặc D90

Dựng trụ trang trí khuôn viên sân vườn...

màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế  gang cao 1400mm

Bích đế 500mm, tâm lỗ 300x300mm, bullon 22

Miệng đế D76 hoặc D90

Dựng trụ trang trí khuôn viên sân vườn...

màu sắc: đen, đồng, xanh lá...

Đế gang cao 1300mm

Bích đế 440mm, tâm lỗ 290x290mm, bullon 16

miệng đế D76 hoặc D90

Dựng trụ trang trí khuôn viên sân vườn...

Màu sắc: đen, đồng, xanh lá...