Bộ khung móng M16, 4 cây bullon cao 500mm

Hàn đai la khung + tán, long đền

Dựng cố định đế gang trụ trang trí sân vườn

Bộ khung móng M20, 4 cây bullon cao 700m - 1000mm

Hàn khung 2 vòng đai la 3 dẻo + tan, long đền

Lắp trụ mạ kẽm cao từ 4m - 10m

Bộ khung móng M16, 3 cây bullon cao 300mm

Hàn khung đai la 3 dẻo + tán, long đền 

Dựng đế gang nhỏ có tiếp diện đế 3 cạnh

- Trụ đèn chiếu sáng tròn côn mạ nhúng cao 8m - 10m dày 4mm, D190/76, bích đế 400x400x12mm, tâm lỗ 300x300 + gân tăng cường dày 6mm.

- Cần đèn kiểu đôi mạ nhúng, ống đứng D76/60, cao 2m, tay vươn D60 dài 1.5m dày 2mm-3mm + quả cầu Inox D100.

- Chóa đèn cao áp Master lắp bộ linh kiện điện Philips, liên doanh Đức 150w hoặc 250w

- Trụ đèn cao áp tròn côn và bát giác côn cao từ 4 - 12m có độ dày 3 - 4mm

- Trụ hàn ghép dọc theo một đường  chiều dài, không hàn nối ngang

- Cần rời đơn, đôi được lồng trong hoặc ngoài trụ và được xiết chặt bằng các bulong 
- Trụ được bảo vệ chống Oxy hóa bằng lớp mạ nhúng kẽm nóng
-Thiết kế và chế tạo dựa theo tiêu chuẩn BS5649(Anh) và EN40(Châu Âu), 
vật liệu chế tạo phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam, Quốc Tế. 

- Thử nghiệm tại TTKT tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 

- Trụ đèn chiếu sáng tròn côn mạ nhúng cao 5m - 10m dày 3 - 4mm, D190/76, bích đế 400x400x12mm, tâm lỗ 300x300 + gân tăng cường dày 6mm.

- Cần đèn kiểu đôi mạ nhúng cánh buồm, ống đứng D76/60 cao 2m, tay vươn cánh buồm D60 dài 2m, nhánh nối trang trí D42 dày 2mm-3mm + quả cầu Inox D100.

- Chóa đèn cao áp Master lắp bộ linh kiện điện Philips, liên doanh Đức 150w hoặc 250w, 1 cấp hoặc 2 cấp công suất...

- Trụ đèn chiếu sáng tròn côn mạ nhúng cao 5m - 10m dày 3 - 4mm, D190/76, bích đế 400x400x12mm, tâm lỗ 300x300 + gân tăng cường dày 6mm.

- Cần đèn kiểu đôi mạ nhúng chữ C, ống đứng D76/60 cao 2m, tay vươn chữ C D60 dài 1.07m, nhánh trang trí nối D42 dài 0.3m dày 2mm-3mm + quả cầu Inox D100.

- Chóa đèn cao áp Master lắp bộ linh kiện điện Philips, liên doanh Đức 150w hoặc 250w, 1 cấp hoặc 2 cấp công suất...

- Trụ đèn chiếu sáng tròn côn mạ nhúng cao 8m - 10m dày 3 - 4mm, D190/76, bích đế 400x400x12mm, tâm lỗ 300x300 + gân tăng cường dày 6mm.

- Cần đèn kiểu đôi mạ nhúng cánh quạt, ống đứng D76/60 cao 2m, tay vươn cánh quạt D60 dài 1.5m, nhánh trang trí D42 dày 2mm-3mm + quả cầu Inox D100.

- Chóa đèn cao áp Master lắp bộ linh kiện điện Philips, liên doanh Đức 150w hoặc 250w, 1 cấp hoặc 2 cấp công suất...

- Trụ đèn chiếu sáng tròn côn mạ nhúng cao 8m - 10m dày 3 - 4mm, D190/76, bích đế 400x400x12mm, tâm lỗ 300x300 + gân tăng cường dày 6mm.

- Cần đèn kiểu đôi mạ nhúng cung tên, ống đứng D76/60 cao 2m, tay vươn cung tên D42 hàn thép tấm 3mm dài 1.5m, nhánh trang trí nối D42 dày 2mm-3mm + quả cầu Inox D100.

- Chóa đèn cao áp Master lắp bộ linh kiện điện Philips, liên doanh Đức 150w hoặc 250w, 1 cấp hoặc 2 cấp công suất...

- Trụ đèn chiếu sáng tròn côn mạ nhúng cao 8m - 10m dày 3 - 4mm, D190/60, bích đế 400x400x12mm, tâm lỗ 300x300 + gân tăng cường dày 6mm.

- Cần đèn đôi mạ nhúng, ống đứng D60 cao 2m, tay vươn D60 dài 1.3m

- Chóa đèn cao áp Master lắp bộ linh kiện điện Philips, liên doanh Đức 150w hoặc 250w, 1 cấp hoặc 2 cấp công suất...

- Trụ đèn chiếu sáng tròn côn mạ nhúng cao 8m - 10m dày 3 - 4mm, D190/76, bích đế 400x400x12mm, tâm lỗ 300x300 + gân tăng cường dày 6mm.

- Cần đèn kiểu đôi mạ nhúng chữ A, ống đứng D76/60 cao 2m, tay vươn và nhánh nối chữ A D49 dài 1.5m + quả cầu Inox D100

- Chóa đèn cao áp Master lắp bộ linh kiện điện Philips, liên doanh Đức 150w hoặc 250w, 1 cấp hoặc 2 cấp công suất...

- Trụ đèn chiếu sáng tròn côn mạ nhúng cao 8m - 10m dày 3 - 4mm, D190/76, bích đế 400x400x12mm, tâm lỗ 300x300 + gân tăng cường dày 6mm.

- Cần đèn kiểu đôi mạ nhúng mũi tên, ống đứng D76/60 cao 2m, tay vươn thép tấm nối với ống D42 chạy xuyên chóa đèn + quả cầu Inox D100

- Chóa đèn cao áp Master lắp bộ linh kiện điện Philips, liên doanh Đức 150w hoặc 250w, 1 cấp hoặc 2 cấp công suất...

- Trụ đèn chiếu sáng tròn côn mạ nhúng cao 8m - 10m dày 3 - 4mm, D190/76, bích đế 400x400x12mm, tâm lỗ 300x300 + gân tăng cường dày 6mm.

- Cần đèn kiểu đôi mạ nhúng, ống đứng D76/60 cao 2m, tay vươn D60 dài 1.45m, nhánh trang trí D42 nối với nhau bởi vòng tròn D42 + quả cầu Inox D100

- Chóa đèn cao áp Master lắp bộ linh kiện điện Philips, liên doanh Đức 150w hoặc 250w, 1 cấp hoặc 2 cấp công suất...

- Trụ đèn chiếu sáng tròn côn mạ nhúng cao 8m - 10m dày 3 - 4mm, D190/76, bích đế 400x400x12mm, tâm lỗ 300x300 + gân tăng cường dày 6mm.

- Cần đèn kiểu đôi mạ nhúng, ống đứng D76/60 cao 2m, tay vươn D49 dài 1.45m nối với thép tấm dày 3mm + quả cầu Inox D100

- Chóa đèn cao áp Master lắp bộ linh kiện điện Philips, liên doanh Đức 150w hoặc 250w, 1 cấp hoặc 2 cấp công suất...

- Trụ đèn chiếu sáng tròn côn mạ nhúng cao 8m - 10m dày 4mm, D190/76, bích đế 400x400x12mm, tâm lỗ 300x300 + gân tăng cường dày 6mm.

- Cần đèn kiểu đôi mạ nhúng, ống đứng D76/60, cao 2m, tay vươn D60 dài 1.45m dày 2mm-3mm nối 2 miếng thép tấm khoét lỗ kiểu + quả cầu Inox D100.

- Chóa đèn cao áp Master lắp bộ linh kiện điện Philips, liên doanh Đức 150w hoặc 250w, đèn công suất đơn và kép...

- Trụ đèn cao áp tròn côn cao từ 4 - 12m có độ dày 3 - 4mm

- Trụ hàn ghép dọc theo một đường  chiều dài, không hàn nối ngang

- Cần rời đôi được lồng trong hoặc ngoài trụ và được xiết chặt bằng các bulong đi thẳng xuyên đèn
- Trụ được bảo vệ chống Oxy hóa bằng lớp mạ nhúng kẽm nóng
-Thiết kế và chế tạo dựa theo tiêu chuẩn BS5649(Anh) và EN40(Châu Âu), 
vật liệu chế tạo phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam, Quốc Tế. 

- Thử nghiệm tại TTKT tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 

- Trụ đèn chiếu sáng tròn côn mạ nhúng cao 8m - 10m dày 3 - 4mm, D190/76, bích đế 400x400x12mm, tâm lỗ 300x300 + gân tăng cường dày 6mm.

- Cần đèn kiểu đôi mạ nhúng, ống đứng D76/60 cao 2m, tay vươn D60 vươn 0.6m dày 2mm

- Chóa đèn cao áp Master lắp bộ linh kiện điện Philips, liên doanh Đức 150w hoặc 250w, 1 cấp hoặc 2 cấp công suất...

- Trụ đèn chiếu sáng tròn côn mạ nhúng cao 8m - 10m dày 3 - 4mm, D190/76, bích đế 400x400x12mm, tâm lỗ 300x300 + gân tăng cường dày 6mm.

- Cần đèn kiểu đôi mạ nhúng, ống đứng D76/60 cao 2m, tay vươn D49 dài 1.85m nối với thép tấm hoa văn kiểu + 5 quả cầu Inox D100

- Chóa đèn cao áp EYE lắp bộ linh kiện điện Philips, liên doanh Đức 70w hoặc 150w.

- Trụ đèn chiếu sáng tròn côn mạ nhúng cao 8m - 10m dày 3 - 4mm, D190/76, bích đế 400x400x12mm, tâm lỗ 300x300 + gân tăng cường dày 6mm.

- Cần đèn kiểu đơn mạ nhúng, ống đứng D76/60 cao 2m, tay đèn hình chữ S D49 vươn 1.5m nối với thép tấm dày 3mm, nhanh trang trí D42 + quả cầu Inox D100

- Giữa thân có trang trí tay vươn 0.5m lắp đầu đèn Jupiter lắp bóng cao áp 70w

- Chóa đèn cao áp Master lắp bộ linh kiện điện Philips, liên doanh Đức 150w hoặc 250w, 1 cấp hoặc 2 cấp công suất...