ĐÈN NẤM SÂN VƯỜN BÁCH TÁN
- Kính thuỷ tinh trong
- Đường kính 152mm
- Công suất bóng 10w
- Chiều cao 250mm
- Nhôm đúc sơn tĩnh điện

ĐÈN NẤM SÂN VƯỜN BÁCH TÁN
- Kính thuỷ tinh trong
- Đường kính 152mm
- Công suất bóng 10w
- Chiều cao 550mm
- Nhôm đúc sơn tĩnh điện

ĐÈN NẤM SÂN VƯỜN BÁCH TÁN
- Kính thuỷ tinh trong
- Đường kính 152mm
- Công suất bóng 10w
- Chiều cao 600mm
- Nhôm đúc sơn tĩnh điện

ĐÈN NẤM SÂN VƯỜN BC23

D170 -  H 650

Nhôm đúc áp lực , chao nhựa trong chống tia UV

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

ĐÈN NẤM SÂN VƯỜN BC22

D170 -  H 650

Nhôm đúc áp lực , chao nhựa đục chống tia UV

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

ĐÈN NẤM SÂN VƯỜN BC21

D170 -  H450

Nhôm đúc tản quang áp lực cao, chao nhựa trong chống tia UV

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

ĐÈN NẤM SÂN VƯỜN BC20

D200 -  H 400

Nhôm đúc áp lực , chao nhựa đục chống tia UV

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

ĐÈN NẤM SÂN VƯỜN BC19

D260 -  H 400

Nhôm đúc áp lực , chao nhựa đục chống tia UV, nón nhôm 

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

ĐÈN NẤM SÂN VƯỜN BC18

□ 200 -  H 800

Nhôm đúc áp lực tháp trong, chao nhựa trong

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

ĐÈN NẤM SÂN VƯỜN BC17

□ 200 -  H 600

Nhôm đúc áp lực tháp trong, chao nhựa trong

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

ĐÈN NẤM SÂN VƯỜN BC16

□ 200 -  H 400

Nhôm đúc áp lực tháp trong, chao nhựa trong

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

ĐÈN NẤM SÂN VƯỜN BC15

□ 200 -  H 400

Nhôm đúc áp lực, chao nhựa đục + bóng TKĐ 20w

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

ĐÈN NẤM SÂN VƯỜN BC14

□ 200 -  H 600

Nhôm đúc áp lực, chao nhựa đục + bóng TKĐ 20w

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

ĐÈN NẤM SÂN VƯỜN BC13

□ 200 -  H 800

Nhôm đúc áp lực, chao nhựa đục + bóng TKĐ 20w

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

ĐÈN NẤM SÂN VƯỜN BC12

Ф 200 -  H 800

Nhôm đúc áp lực, chao nhựa trong + tháp, nón vành Ф 200 + bóng TKĐ 20w

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

ĐÈN NẤM SÂN VƯỜN BC11

Ф 200 -  H 600

Nhôm đúc áp lực, chao nhựa trong + tháp, nón vành Ф 200 + bóng TKĐ 20w

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

ĐÈN NẤM SÂN VƯỜN BC1.

Ф 200 -  H 400

Nhôm đúc áp lực, chao nhựa trong + tháp, nón vành Ф 200 + bóng TKĐ 20w

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

ĐÈN NẤM SÂN VƯỜN BC09

Ф 260 -  H 400

Nhôm đúc áp lực, chao nhựa trong + tháp, nón vành Ф 260 + bóng TKĐ 20w

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

ĐÈN NẤM SÂN VƯỜN BC08

Ф 260 -  H 600

Nhôm đúc áp lực, chao nhựa trong + tháp, nón vành Ф 260 + bóng TKĐ 20w

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

ĐÈN NẤM SÂN VƯỜN BC07

Ф 260 -  H 800

Nhôm đúc áp lực, chao nhựa trong + tháp, nón vành Ф 260 + bóng TKĐ 20w

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...