TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Cầu nhựa sen D150 - 200 đủ màu sắc
- Thiết kế 3 tầng

- Nhập khẩu nguyên cây
- Bệ đế trụ + Thân trụ chất liệu nhôm

- Hoạ tiết gia công sắt hoặc mỹ nghệ
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 3m-6m

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Cầu nhựa sen D150 - 200 đủ màu sắc
- Thiết kế 3 tầng tháp truyền hình

- Nhập khẩu nguyên cây
- Bệ đế trụ + Thân trụ chất liệu nhôm

- Hoạ tiết gia công sắt hoặc mỹ nghệ
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 3m-6m

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- 10 Bộ đèn chiếu sáng công suất 150w
- Thiết kế 3 tầng hoa thuỷ tiên

- Nhập khẩu nguyên cây
- Bệ đế trụ + Thân trụ chất liệu nhôm

- Hoạ tiết gia công sắt mỹ nghệ
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 3m-6m

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Cầu nhựa sen D150 - 200 đủ màu sắc
- Thiết kế nhiều tầng dọc thân trụ

- Nhập khẩu nguyên cây
- Thân trụ chất liệu nhôm

- Hoạ tiết gia công sắt hoặc nhôm mỹ nghệ
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 3m-6m

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Cầu nhựa sen D150 - 200 đủ màu sắc
- Thiết kế nhiều tầng dọc thân trụ

- Nhập khẩu nguyên cây
- Thân trụ chất liệu nhôm

- Hoạ tiết gia công sắt hoặc nhôm mỹ nghệ
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 3m-6m