Đèn Nấm Sân Vườn, Đèn Dẫn Lối

ĐÈN DẪN LỐI DL03

Trụ đèn bãi cỏ BC03

 200 -  H 400

Nhôm đúc áp lực, chao kính mờ giọt nước, mái ngói đúc + bóng TKĐ 20w

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Sản phẩm cùng loại