Đèn trụ cổng mẫu nhà cao 390mm

300x300mm, lắp kính mờ giọt nước

Vỏ đèn được đúc bằng nhôm áp lực, sơn tĩnh điện

 

 

Đèn trụ cổng mẫu nhà cao 300mm

□ 200x200mm, lắp kính mờ giọt nước

Vỏ đèn được đúc bằng nhôm áp lực, sơn tĩnh điện màu xám bạc.

Đèn trụ cổng mẫu nhà cao 350mm

□ 250x250mm, lắp kính mờ giọt nước

Vỏ đèn được đúc bằng nhôm áp lực, sơn tĩnh điện giả gỗ.

Đèn trụ cổng mẫu hai tầng cao 560mm

□ 400x400mm, lắp kính mờ, nắp trơn

Họa tiết hình thoi, tâm vòng tròn

Vỏ đèn được đúc bằng nhôm áp lực, sơn tĩnh điện màu đen.

Đèn trụ cổng mẫu hai tầng cao 560mm

□ 400x400mm, lắp kính mờ giọt nước, nắp hình ngói

Họa tiết hình thoi, tâm vòng tròn

Vỏ đèn được đúc bằng nhôm áp lực, sơn tĩnh điện màu đen.

Đèn trụ cổng mẫu hai tầng cao 560mm

□ 400x400mm, lắp kính mờ giọt nước, nắp trơn

Họa tiết hình chữ nhật nối cạnh với nhau

Vỏ đèn được đúc bằng nhôm áp lực, sơn tĩnh điện màu đen.