- Trụ nhôm hoặc nhựa đúc, sơn tĩnh điện
- Chao bông huệ nhựa đục chống tia UV
- Đuôi đèn E27

- Trụ nhôm hoặc nhựa đúc, sơn tĩnh điện
- Chao nhựa bông sen nở trắng đục D350 chống tia UV
- Đuôi đèn E27

- Trụ nhôm hoặc nhựa đúc, sơn tĩnh điện
- Chao nhựa bông sen nở trắng đục D300 chống tia UV
- Đuôi đèn E27

- Trụ nhôm hoặc nhựa đúc, sơn tĩnh điện
- Cầu nhựa trắng đục D400 chống tia UV
- Đuôi đèn E27

- Trụ nhôm hoặc nhựa đúc, sơn tĩnh điện
- Cầu nhựa trắng  trong D400 chống tia UV
- Tháp tản quang ánh sáng

- Đuôi đèn E27

- Trụ nhôm hoặc nhựa đúc, sơn tĩnh điện
- Cầu nhựa trắng đục D300 chống tia UV
- Đuôi đèn E27

- Trụ nhôm hoặc nhựa đúc, sơn tĩnh điện
- Cầu nhựa trắng  trong D300 chống tia UV
- Tháp tản quang ánh sáng

- Đuôi đèn E27

- Trụ nhôm hoặc nhựa đúc, sơn tĩnh điện
- Chao ly nhựa trắng trong chống tia UV
- Tháp tản quang ánh sáng

- Đuôi đèn E27

- Trụ nhôm hoặc nhựa đúc, sơn tĩnh điện
- Chao ly nhựa trắng đục chống tia UV
- Đuôi đèn E27

- Trụ nhôm hoặc nhựa đúc, sơn tĩnh điện
- Cầu nhựa trắng trong chống tia UV
- Tháp tản quang ánh sáng

- Đuôi đèn E27

- Trụ nhôm đúc, sơn tĩnh điện
- Chao nhựa trắng chống tia UV
- Hoa văn hoạ tiết gia công mỹ nghệ

- Đuôi đèn E27

- Trụ, nón nhôm đúc, sơn tĩnh điện
- Kính thuỷ tinh mờ chống tia UV
- Hoạ tiết trang trí gia công mỹ nghệ

- Đuôi đèn E27

- Trụ, nón nhôm đúc, sơn tĩnh điện
- Kính thuỷ tinh mờ chống tia UV
- Hoạ tiết trang trí gia công mỹ nghệ

- Đuôi đèn E27

- Trụ, nón nhôm đúc, sơn tĩnh điện
- Kính thuỷ tinh mờ chống tia UV
- Hoạ tiết trang trí gia công mỹ nghệ

- Đuôi đèn E27

Đèn trụ cổng mẫu nhà cao 390mm

300x300mm, lắp kính mờ giọt nước

Vỏ đèn được đúc bằng nhôm áp lực, sơn tĩnh điện

 

 

Đèn trụ cổng mẫu nhà cao 300mm

□ 200x200mm, lắp kính mờ giọt nước

Vỏ đèn được đúc bằng nhôm áp lực, sơn tĩnh điện màu xám bạc.

Đèn trụ cổng mẫu nhà cao 350mm

□ 250x250mm, lắp kính mờ giọt nước

Vỏ đèn được đúc bằng nhôm áp lực, sơn tĩnh điện giả gỗ.

Đèn trụ cổng mẫu hai tầng cao 560mm

□ 400x400mm, lắp kính mờ, nắp trơn

Họa tiết hình thoi, tâm vòng tròn

Vỏ đèn được đúc bằng nhôm áp lực, sơn tĩnh điện màu đen.

Đèn trụ cổng mẫu hai tầng cao 560mm

□ 400x400mm, lắp kính mờ giọt nước, nắp hình ngói

Họa tiết hình thoi, tâm vòng tròn

Vỏ đèn được đúc bằng nhôm áp lực, sơn tĩnh điện màu đen.

Đèn trụ cổng mẫu hai tầng cao 560mm

□ 400x400mm, lắp kính mờ giọt nước, nắp trơn

Họa tiết hình chữ nhật nối cạnh với nhau

Vỏ đèn được đúc bằng nhôm áp lực, sơn tĩnh điện màu đen.