- Chất liệu nhôm đúc
- Chiều cao 3m đến 6m
- Họa tiết cắt gia công tỉ mỉ
- Trụ được nhập khẩu 

- Chất liệu sắt ống 
- Chiều cao 3m đến 6m
- Cầu nhựa đục PMMA 
- Trụ được sơn màu theo yêu cầu
- Lắp đặt công viên, khu vui chơi giải trí... 

- Chất liệu nhôm đúc
- Chiều cao 3m đến 6m
- Họa tiết cắt gia công tỉ mỉ
- Trụ được nhập khẩu 
- Lắp đặt công viên, khu vui chơi, quảng trường...

- Chất liệu nhôm đúc
- Chiều cao 3m đến 6m
- Họa tiết cắt gia công tỉ mỉ
- Trụ được nhập khẩu 
- Lắp đặt công viên, khu vui chơi, quảng trường...

- Chất liệu nhôm đúc
- Chiều cao 3m đến 6m
- Họa tiết cắt gia công tỉ mỉ
- Cầu nhựa đục PMMA

- Trụ được nhập khẩu 
- Lắp đặt công viên, khu vui chơi, quảng trường...

- Chất liệu ống sắt
- Chiều cao 3m đến 6m
- Họa tiết cắt gia công tỉ mỉ
- Hộp mica lắp led nhiều màu

- Trụ được nhập khẩu 
- Lắp đặt công viên, khu vui chơi, quảng trường...

- Chất liệu sắt ống
- Chiều cao 3m đến 6m
- Họa tiết cắt gia công tỉ mỉ
- Chíp led 50w-200w nhiều màu

- Trụ được nhập khẩu 
- Lắp đặt công viên, khu vui chơi, quảng trường...

- Chất liệu nhôm đúc
- Chiều cao 3m đến 6m
- Họa tiết cắt gia công tỉ mỉ
- Chao nhựa PMMA

- Trụ được nhập khẩu 
- Lắp đặt công viên, khu vui chơi, quảng trường...

- Chất liệu nhôm đúc
- Chiều cao 3m đến 6m
- Họa tiết cắt gia công tỉ mỉ
- Lắp led điều khiển

- Trụ được nhập khẩu 
- Lắp đặt công viên, khu vui chơi, quảng trường...

- Chất liệu nhôm đúc
- Chiều cao 3m đến 6m
- Họa tiết cắt gia công tỉ mỉ
- Chip led công suất 15-60w

- Trụ được nhập khẩu 
- Lắp đặt công viên, khu vui chơi, quảng trường...

- Chất liệu nhôm đúc
- Chiều cao 3m đến 6m
- Họa tiết cắt gia công tỉ mỉ
- Chíp led 50w-200w

- Trụ được nhập khẩu 
- Lắp đặt công viên, khu vui chơi, quảng trường...

- Chất liệu nhôm đúc
- Chiều cao 3m đến 6m
- Họa tiết cắt gia công tỉ mỉ
- Chíp led 50w-200w

- Trụ được nhập khẩu 
- Lắp đặt công viên, khu vui chơi, quảng trường...

- Chất liệu nhôm đúc
- Chiều cao 3m đến 6m
- Họa tiết cắt gia công tỉ mỉ
- Chao nhựa PMMA

- Trụ được nhập khẩu 
- Lắp đặt công viên, khu vui chơi, quảng trường...

- Chất liệu nhôm đúc
- Chiều cao 3m đến 6m
- Họa tiết cắt gia công tỉ mỉ
- Chíp led 50w-200w

- Trụ được nhập khẩu 
- Lắp đặt công viên, khu vui chơi, quảng trường...

- Chất liệu nhôm đúc
- Chiều cao 3m đến 6m
- Họa tiết cắt gia công tỉ mỉ
- Chíp led 50w-200w

- Trụ được nhập khẩu 
- Lắp đặt công viên, khu vui chơi, quảng trường...

- Chất liệu nhôm đúc
- Chiều cao 3m đến 6m
- Họa tiết cắt gia công tỉ mỉ
- Chao nhựa PMMA

- Trụ được nhập khẩu 
- Lắp đặt công viên, khu vui chơi, quảng trường...

- Chất liệu nhôm đúc
- Chiều cao 3m đến 6m
- Họa tiết cắt gia công tỉ mỉ
- Chíp led 50w-200w

- Trụ được nhập khẩu 
- Lắp đặt công viên, khu vui chơi, quảng trường...

- Chất liệu nhôm đúc
- Chiều cao 3m đến 6m
- Họa tiết cắt gia công tỉ mỉ
- Chao nhựa PMMA

- Trụ được nhập khẩu 
- Lắp đặt công viên, khu vui chơi, quảng trường...

- Chất liệu nhôm đúc
- Chiều cao 3m đến 6m
- Họa tiết cắt gia công tỉ mỉ
- Chíp led 50w-200w

- Trụ được nhập khẩu 
- Lắp đặt công viên, khu vui chơi, quảng trường...

- Chất liệu nhôm đúc
- Chiều cao 3m đến 6m
- Họa tiết cắt gia công tỉ mỉ
- Chíp led 50w-200w

- Trụ được nhập khẩu 
- Lắp đặt công viên, khu vui chơi, quảng trường...