- Chất liệu nhôm đúc
- Chao nhựa chống tia UV
- Chụp ly D76 
- Tháp tản quang ánh sáng rộng

- Kích thước H700/D600
- Đuôi đèn E27
- Sơn tĩnh điện

- Chất liệu nhôm đúc
- Kính thuỷ tinh mờ
- Chụp ly D76
- Đường kính 420-520mm
- Chiều cao 500-620mm
- Đuôi đèn E27
- Sơn tĩnh điện

- Chất liệu nhôm đúc
- Kính thuỷ tinh mờ
- Chụp ly D76 
- Kích thước H680/D330
- Đuôi đèn E27
- Sơn tĩnh điện

- Chất liệu nhôm đúc
- Cầu nhựa chống tia UV D300 hoặc D400
- Kích thước D600
- Đuôi đèn E27
- Sơn tĩnh điện

- Chất liệu nhôm đúc
- Cầu nhựa chống tia UV D300 hoặc D400
- Kích thước D600
- Đuôi đèn E27
- Sơn tĩnh điện

- Chất liệu nhôm đúc
- Chao nhựa chống tia UV  
- Kích thước D600/H700
- Đuôi đèn E27
- Sơn tĩnh điện

- Chất liệu nhôm đúc
- Chao nhựa trong chống tia UV  
- Tháp tản quang ánh sáng

- Kích thước D600/H700
- Đuôi đèn E27
- Sơn tĩnh điện

- Nón chất liệu nhôm đúc
- Chao nhựa chống tia UV hoặc thuỷ tinh
- Tháp tản quang ánh sáng

- Kích thước D600/H600
- Đuôi đèn E27
- Sơn tĩnh điện

- Nón chất liệu nhôm đúc
- Chao nhựa chống tia UV hoặc thuỷ tinh
- Tháp tản quang ánh sáng

- Kích thước D600/H600
- Đuôi đèn E27
- Sơn tĩnh điện

- Nón chất liệu nhôm đúc
- Chao nhựa chống tia UV hoặc thuỷ tinh
- Tháp tản quang ánh sáng

- Kích thước D600/H600
- Đuôi đèn E27
- Sơn tĩnh điện

- Nón chất liệu nhôm đúc
- Chao nhựa chống tia UV hoặc thuỷ tinh
- Tháp tản quang ánh sáng

- Kích thước D600/H600
- Đuôi đèn E27
- Sơn tĩnh điện

- Nón chất liệu nhôm đúc
- Chao nhựa chống tia UV hoặc thuỷ tinh
- Tháp tản quang ánh sáng

- Kích thước D600/H600
- Đuôi đèn E27
- Sơn tĩnh điện

- Cầu nhựa chống tia UV  
- Đuôi đèn E27
- Sơn tĩnh điện

CHAO ĐÈN SÂN VƯỜN JUPITER
- Nón nhôm đúc 
- Chao nhựa chống tia UV
- Tháp tản quang ánh sáng
- Kích thước D600/H480
- Đuôi đèn E27
- Sơn tĩnh điện theo yêu cầu

CẦU TUYLIP SÂN VƯỜN
- Chất liệu nhựa PC
- Chén nhôm đúc hoặc nhựa PMMA
- Đuôi đèn E27
- Nón nhựa hoặc nhôm

- Nón chất liệu nhôm đúc
- Chao nhựa sọc chống tia UV  
- Tháp tản quang ánh sáng
- Chụp ly D76

- Đuôi đèn E27
- Sơn tĩnh điện

- Nón chất liệu nhôm đúc
- Chao nhựa sọc chống tia UV  
- Tháp tản quang ánh sáng
- Chụp ly D76

- Đuôi đèn E27
- Sơn tĩnh điện

- Nón 2 tầng chất liệu nhôm đúc
- Chao nhựa chống tia UV  
- Tháp tản quang ánh sáng

- Đuôi đèn E27
- Sơn tĩnh điện

- Nón chất liệu nhôm đúc
- Chao nhựa sọc chống tia UV  
- Tháp tản quang ánh sáng
- Chụp ly D76

- Đuôi đèn E27
- Sơn tĩnh điện

- Nón 2 tầng chất liệu nhôm đúc
- Chao nhựa chống tia UV  
- Tháp tản quang ánh sáng
- Chụp đầu trụ D76

- Đuôi đèn E27
- Sơn tĩnh điện