Đèn Nấm Sân Vườn, Đèn Dẫn Lối

ĐÈN DẪN LỐI DL04

ĐÈN NẤM SÂN VƯỜN BC04

 200 -  H 320

Nhôm đúc áp lực, chao kính mờ, trang trí ngang vạch + bóng TKĐ 20w

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Sản phẩm cùng loại